Fólie na sklo

Fólie na sklo

Prosklené plochy naprosté většiny stávajících budov jsou nejrizikovějším a nejzranitelnějším místem a představují nejvyšší rizika a to jak v izolačních schopnostech (skleníkový efekt, únik tepla v zimě), tak i v dalších fyzikálních vlastnostech (tvrdost a křehkost) které představují nemalé riziko vyloupení objektu přes křehké prosklené plochy, nebo možnost pořezání ostrým sklem a skleněnými střepy.

Fólie na okna dnes představují nezbytnou a mnohdy nenahraditelnou součást stávajících prosklených ploch, které ochraňují zdraví, život a majetek nejenom náš, ale i našich blízkých. Dále nám zajišťují finanční úspory za energie v zimě a snižují teplotu interiéru v létě. V neposlední řadě nám zabezpečují soukromí a pocit bezpečí!

Deset důležitých důvodů proč využít právě našich služeb:

 1. Široký sortiment kvalitních fólií od renomovaného výrobce FTI, Inc.
 2. Při výrobě jsou využívány nejmodernější technologie.
 3. Vysoká kvalita a technická vyspělost fólií SDI Sun Gard a Glass Gard.
 4. Fólie máme stále na skladě (bezcelní sklad).
 5. Všechny fólie mají náležitá osvědčení a atesty pro instalaci i v ČR.
 6. Rychlá a spolehlivá realizace dodávek a zakázek.
 7. Záruky garantované distribucí i výrobcem.
 8. Silné společenství mezinárodních distributorů.
 9. Odborné doporučení nejvhodnějšího typu fólie.
 10. Kvalitní, profesionální instalace s plnými zárukami.

Základní technické údaje

 • Protisluneční fólie
 • Ochranné fólie
 • Bezpečnostní fólie
 • Tepelně-izolační fólie
 • Autofólie solární fólie
 • Autofólie bezpečnostní fólie
 • Speciální a privátní fólie

Naše fólie

Fólie na sklo - VFtyp

Protisluneční fólie

 1. Zabraňují přehřívání interiérů (odstraňují "Skleníkový efekt").
 2. Zadržují tepelnou složku slunečního záření dopadající na prosklené plochy budovy.
 3. Zmírňují tepelné účinky slunečního záření na lidský organizmus a interiéry.
 4. Snižují hodnotu součinitele tepelného prostupu „k".
 5. Snižují tepelné ztráty budovy prosklenými plochami.
 6. Šetří energetické náklady na vytápění.
 7. Snižují energetické náklady klimatizačního systému.
 8. Zvyšují estetickou úroveň budov i vnitřních prostor.
 9. Okenní fólie ve všech svých modifikacích pohlcují až 99% škodlivého UV záření a tím výrazně potlačují blednutí barev materiálů.
 10. Zajišťují zdravé prostředí.
 11. Zamezují zranění osob střepy při rozbití skla.
 12. Vytvářejí velmi příjemné a klidné prostředí interiéru.

Použití dle instalace:

Tloušťka proti-sluneční fólie je dle typu 0,03 - 0,055 mm., jsou barevné (stříbro, bronz, šeď, niklchrom), s různým stupněm reflexe a různým stupněm prostupu světla. UV filtr zachytí 96 - 99% UV (dle typu), zdvojená proti-otěrová vrstva, šíře fólie 1,524 m., nebo speciálně 1,83 m (SPNC - 35).

Interiérové fólie:

 • Interiérové fólie: na vnitřní stranu skla (instalují se na vnější okno zevnitř).
 • Exteriérové fólie: na vnější stranu skla (zejména pro dvojitá "nerozdělitelná" skla) z exteriéru

Interiérové fólie:

Nejvíce rozšířené protisluneční fólie.Tyto fólie chrání vnitřní prostory budov před účinky slunečního záření (zadržují sluneční energii až o 78%). Současně snižují tepelné ztráty okenní plochou v zimě a zabezpečují pasivní klimatizaci. Absorbují až 99% škodlivého ultrafialového záření, podstatně omezují vyblednutí zařízení interiérů a zboží. Šetří energii, vytváří příjemné prostředí a zlepšují vzhled budov.

Exteriérové fólie:

Představují nejvyšší proti-sluneční účinek na nerozebíratelných dvojsklech (diterm). Sluneční paprsky dopadají přímo na fólii (ještě před vstupem do skla (skleněného systému). Exteriorní fólie svojí reflexí sluneční paprsky bezprostředně odrážejí a tím je proti-sluneční ochrana pomocí solárních okenních fólií nejúčinnější. ( V Itálii, Řecku a v dalších zemích se používají skleněné předokení skleněné proti-sluneční zábrany opatřené exteriorními foliemi.

Fólie na sklo - VFtyp

M - 20 XT stříbrná silně zrcadlová (reflexní) tmavá fólie s nejvyšší účinností proti slunečnímu horku - vhodná pro výrobní haly a velké prosklené plochy. Tento typ fólie se též používá pro zabránění pohledu dovnitř (zvenku vzniká stříbrné zrcadlo) a umožnění výhledu ven (např.restaurace, potravinářské výrobny atd.)

M - 40 XT stříbrná mírně zrcadlící středně tmavá - vhodná pro kanceláře, učebny, do bytů a všude tam, kde je zapotřebí dostatek světla.

Ochranné fólie

Pro skleněné plochy kterým hrozí možnost rozbití (úmyslné nebo neúmyslné) a následná možnost ohrožení skleněnými střepy (např.při spadnutí do potravin) nebo zranění (pořezání) osob, zejména dětí.

Popis ochranné fólie:

Tloušťka fólií je 0,1 - 0,2 mm, jsou bezbarvé, nebo barevné (do síly 0,15 mm. stříbro, měď, bronz), UV filtr 96%, zdvojená protioděrová vrstva, šíře fólie 1,524 m.

Způsob instalace ochranné fólie:

Na vnitřní stranu skla (z interiéru) pro tloušťku skla 3 a více mm. Určeno pro přirozená hladká skla.

Fólie na sklo - VFtyp

Typy fólií:

 • SMC- 4 síla fólie je 0,1 mm., čirá, UV filtr 96%. Vhodná pro zachování maximálního prostupu světla, na skle prakticky neviditelná.
 • SMC- 5 síla fólie je 0,125 mm., stříbrná, snížený prostup světla, zvýšená zrcadlivost.
 • SMC- 8 síla fólie je 0,200 mm., stříbrná, snížený prostup světla, zvýšená odolnost, zvýšená zrcadlivost.
Fólie na sklo - VFtyp

Bezpečnostní fólie SMC - AX

Bezpečnostní fólie se používají k zabezpečení skleněných ploch a oken objektů proti vloupání a proti vysypání skla při rozbití. Bezpečnostní fólie je vhodná ochrana před přírodními katastrofami a to nejen u střešních oken, ale všude, kde hrozí (v důsledku vysypání skla) zranění obyvatel a poškození interiéru(krupobití, vichřice, tlaková vlna při výbuchu, zápalná láhev, apod.)

Použití bezpečnostní fólie:

Pro skleněné plochy a okna objektů, kde hrozí nebezpečí loupeže, či jiné možnosti napadení skleněné plochy. Vhodná ochrana před přírodními pohromami (krupobití, vichřice apod.) zvláště pro střešní okna (nebezpečí zranění a pořezání obyvatelů, vyplavení a zničení interiéru apod.), před výbuchy a požáry zvenčí (zápalná láhev apod.).

Popis bezpečnostní fólie:

Tloušťka fólie je 0,3 mm, je bezbarvá, UV filtr zachytí 99% škodlivého UV záření, zdvojená proti-oděrová vrstva, šíře fólie 1,524m., nebo speciálně 1,83m.

Způsob instalace bezpečnostní fólie

Na vnitřní stranu skla (z interiéru) pro tloušťku skla 3 a více mm.

Fólie na sklo - VFtyp

Máte zájem o podobnou realizaci?

Neváhejte nás kontaktovat