Zasklívání lodžií

Zasklívání lodžií je praktické využití balkónu nebo lodžie.

Výhody zasklení:

 • jednoduché zavírání (úplné nebo částečné) lodžií a balkonu.
 • tepelná, zvuková a protiprašná izolace.
 • překážka proti vniknutí.
 • balkon nebo lodžie lze využívat celoročně.
Zasklívání lodžií - VFtyp

Technický popis zasklívání lodžií

Materiál:

 • skleněné tabule - bezpečnostní tvrzené sklo zn. RESTEX tl. 6 mm, hrany zabroušené. splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., konkretizované harmonizovanou ČSN 70 1570 a PN 70 1515 a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný.
 • horní a spodní vedení, profily pro posuv a zajištění skleněných tabulí – hliníková slitina AlMgSi 0,5, vyrobené dle normy DIN 1725, 1748 a ISO 9002. Profil je opatřen práškovou vypalovací barvou bílé barvy RAL 9016.x.
 • mezi ostatní součásti patří plastové dílce vyrobené z materiálu Tiulit ML 04 a Tiulit MCH 02. Tyto plastové dílce jsou stabilizovány proti UV záření a jsou vyrobeny ve shodě zákona č. 22/1997. Dále jsou v systému použity mosazné dílce/ kolečka/, plášťové kotvy a AL nýty SEGNOR , vyrobeny dle ISO 9002. Ostatní použité plasty jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů

Materiál:

Horní vedení s výhybkou na otáčení skel, spodní vodící vedení, skleněné tabule vsazené na kratších stranách do hliníkových profilů s pojezdovými kolečky - horní strana a plastovými kluznými díly - dolní strana, profilové PVC těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních stěn balkonu, systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu.

Výhody zasklení:

 • skleněné tabule se posouvají v horním profilu k boční stěně lodžie, kde se otočí o 90 stupňů a zajistí.
 • odsouvání skel je volitelné buď na jednu, druhou stranu nebo na obě strany.
 • po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí.
Zasklívání lodžií - VFtyp

Délka zasklení lodžie:

 • do 6,3 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie.
 • výška zasklení - do 2,2 m.
 • šířka tabule - cca 600 mm až 750 mm.
 • tloušťka tabule - 6 mm.

Délka zasklení lodžie:

 • plošná /sklo/ - 15 kg.
 • na běžný metr /systém/ - 25 kg.m1 /při výšce zasklení 1,5 m

Tepelně technické a zvukové vlastnosti:

 • snížení spotřeby energie na vytápění - provedeny autorizované zkoušky.
 • snížení prostupnosti zvuku - provedeny autorizované zkoušky.

Realizace zasklení lodžie:

Systém je před realizací a montáží připraven. Vlastní realizace představuje připevnění horního profilu do stropního prvku lodžie pomocí kotev do betonů nebo šroubů, nasazení skel a připevnění spodní vodící kolejnice. Dále může se dle přání zákazníka provést celkové zatěsnění balkonů, tj. zatěsnění otvorů v zábradlí lodžie.

Zateplení spodní části zábradlí – požární hledisko

Konstrukce výplní mezer zábradlí při zasklení lodžie lze hodnotit z hlediska požární bezpečnosti jako svislé konstrukce – stěny. Pro výplně mezer a zatěsnění zábradlí při zasklení lodžie jsou vhodné deskové materiály a konstrukce.

 1. Bez nároku na jakoukoliv požární odolnost – polykarbonátové desky, drátosklo.
 2. Požární odolnost 30 min, stupeň hořlavosti A.
 • Desky Promatect – L, tl. 20 mm.
 • Sádrokartonové systémy Knauf.
 • Stěna s kovovou kostrou, oboustranně oplášťovaná plechy ocelovými i hliníkovými válcovanými za tepla i za studena o jmenovité tloušťce nejméně 0,8 mm, prostor uvnitř příky vyplněn nehořlavými hmotami z minerální vlny, plsti nebo čedičové vlny.
 • Lignátové desky min. tloušťka 5 mm.

Provoz a údržba zasklené lodžie

Lehké a bezpečné umytí skel z venkovní i z vnitřní strany. Mazání horních pojezdových koleček olejem jednou za rok a čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie.

Zábradlí

 • Spodní část balkonu lze zasklít čirým sklem nebo drátosklem.
 • Zateplení cementovo-třískovou deskou (volitelně s dekorativním obkladem).
 • Zateplení polykarbonátovými deskami.

Máte zájem o podobnou realizaci?

Neváhejte nás kontaktovat